Pregunta de entrevista

Entrevista de Research Engineer

-

Yahoo

Reverse a linked list

Respuesta

Respuestas de entrevistas

4 respuestas

0

reverse DoublyLinkedList(node) { while(node) { printf(node->info); if(node->previous==Null) { printf(node->info); break; } } }

Bindu en

0

reverse DoublyLinkedList(node) { while(node) { printf(node->info); if(node->previous==Null) { printf(node->info); break; } node =node->previous; } }

Bindu en

0

reverse DoublyLinkedList(node) { while(node) { printf(node->info); node =node->previous; if(node->previous==Null) { printf(node->info); break; } } }

Bindu en

0

reverse SingleLinkedList(node) { while(node) { previous=node; node->next=previous; node=node->next; } }

Bindu en

Añadir respuestas o comentarios

Para publicar un comentario sobre esto, inicia sesión o regístrate.